Shadow Wind Clan - New Player Bundle

Image: 

This bundle provides you with everything you need to start playing Bushido or add a new faction to your gaming table!

Contains the following items:

£76.00
Bushido Risen Sun Token Set (2023)
Shadow Wind Clan - Faction Dice Set
Shadow Wind Clan - Special Card Deck
Ghost
Bikou
Kouhei
Shizuka
Ujimushi
Wamu
1 × Ghost
1 × Bikou
1 × Kouhei
1 × Shizuka
1 × Wamu
yenohoney